Go Green – Cùng The Cliff Resort & Residences Bảo Vệ Hành Tinh Xanh

Chương trình Go Green của The Cliff Resort & Residence là một dự án kéo dài trong nhiều năm nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của doanh nghiêp với cộng đồng, nhằm đem lại cơ hội trải nghiệm những hoạt động bảo vệ môi trường song song với việc đi du lịch. Chương trình sẽ khởi động với hoạt động ủng hộ các chiến dịch như “Ăn hêt rồi”, trồng cây tạo cảnh quan và tái chế vật dụng thành các sản phẩm trang trí nhằm quyên tiền gây quỹ cho trẻ em khuyết tật tỉnh Bình Thuận.

Address: 5, Phu Hai ward, Phan Thiet city, Binh Thuan provice - 800000 - Phan Thiet - Viet Nam Dates: from to Time: from to Phone: (84 - 252) 3719 111 - (84) 1900 0394 E-mail: reservation@thecliffresort.com.vn Website: thecliffresort.com.vn/home/ Twitter: twitter.com/TheCliffVietnam Facebook: www.facebook.com/TheCliffVietnam/ Google plus: plus.google.com/+TheCliffResortResidencesTpPhanThi%E1%BA%BFt
Online booking